Ymwadiad

Mae deunyddiau a roddir ar y gweinydd hwn yn waith aelodau staff unigol Prifysgol Bangor ac maent yn adlewyrchu eu barn hwy eu hunain. Ni ddylid ystyried bod gwybodaeth a geir yma’n cynrychioli barn neu bolisi’r Brifysgol, na’i bod yn gynrychiolaeth gywir o ’r Brifysgol.  Ni ddylid cysylltu Prifysgol Bangor â barn aelodau unigol o’r Brifysgol a fynegir yma.  

Gwefan swyddogol Prifysgol Bangor yw https://www.bangor.ac.uk/

Tra nad yw'r tudalennau personol yn dudalennau swyddogol y Brifysgol, mae’n rhaid i ddefnyddwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn gyd ymffurfio â Rheoliadau Defnydd Derbyniol y Brifysgol  - https://www.bangor.ac.uk/itservices/policies/accept_use.php.cy.  

Dylid rhoi gwybod am unrhyw achosion o dorri’r rheoliadau hyn i helpdesk@bangor.ac.uk

 

Disclaimer

Materials hosted on this server are the work of individual members of Bangor University, and reflect their own views. Information here should not be taken to represent the opinion or policy of the University, or be an accurate representation of the University. Bangor University should not be associated with the views of individual members of the University expressed here.

The official Bangor University website is https://www. bangor.ac.uk/

While the personal pages are not official University pages, users making use of this service must comply with the University's Acceptable User Regulations - https://www.bangor.ac.uk/itservices/policies/accept_use.php.en.

Any breach of these regulations should be reported to helpdesk@bangor .ac.uk